Przejdź do treści

Czym się zajmujemy?

Stala Group Sp. z o.o. zajmuje się transportem, pozyskiwaniem i odbiorem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz technologie pozwalające w sposób bezpieczny zarządzać elektroodpadem.

Uprawnienia i wpisy:

Zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi gospodarki odpadami, posiadamy wpis do rejestru BDO pod numerem: BDO 000004957.

Klientom instytucjonalnym oraz firmom wystawiamy karty przekazania odpadu, a na życzenie przygotowujemy szczegółowy protokół przekazywanego sprzętu.

STALA Group

TRANSPORT

Specjalistyczny transport elektroodpadów każdego gabarytu.

ODBIÓR

Odbiór elektroodpadów od firm, instytucji, osób prywatnych.

PUNKT ZBIÓRKI

CZĘSTOCHOWA, ul. Dolna 6
(wjazd od ul. Bór)

STALA Group Sp. z o.o.

NIP 5732865972
KRS 0000624572

ul. Dolna 6
42-202 Częstochowa

REGON 364772456
BDO 000004957

tel. 34 300 04 11
kom. 530 684 671
biuro@stalagroup.pl